Що е то „Петанк“?

Що е то „Петанк“?

Петанк (на френски: Pétanque) е спорт с хвърляне на метални топки. Играе се на площадка с размер 15 на 4 метра. Настилката е различна – пясък, трева и др. В средата има дървена топка наречена кошонет с диаметър 25—30 мм, а металните топки са 70,5—80,0 мм, и тежат — 650—800 г. Целта е при хвърляне металната топка да спре възможно най-близо до дървената или да удари топка на противника, за да я отдалечи.Tопките по-билзки до целта от най-близката напротивника се броят за точки. Играе се до 13 точки. Петанк  позволява да се поддържа добра физическа форма без прекалени усилия и дава възможност за общуване с приятни хора в непринудена обстановка. Петанк се играе от всички възрасти – от деца до пенсионери, като и от хората в неравностойно положение, деца освободени от учебни часове по физическо възпитание...
ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК  Проект! (за 2015 г.)

ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК Проект! (за 2015 г.)

Настоящият правилник урежда неконкретизирани от устава на БФП правила и е задължителен за всички членове на БФП. Раздел А: ПРИЕМАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В БФП Раздел Б: КАРТОТЕКИРАНЕ В БФП Раздел В: СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК ПО ПЕТАНК Раздел Г: ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Раздел Д: НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ Раздел Е: ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА А. ПРИЕМАНЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ ПО ПЕТАНК В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК I. СПОРТЕН ЛИЦЕНЗ 1. Българската федерация по петанк е лицензирана спортна организация към Министерство на младежта и спорта. 2. БФП е единствената организация в страната, която притежава всички права по отношение на спорта петанк. 3. БФП е редовен член на Международната федерация по петанк и провансалска игра /FIPJP/ и Европейската федерация по петанк /СЕР/. II. ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПЕТАНК 1.Клубовете по петанк (КП) са доброволни сдружения на граждани, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, които развиват, популяризират и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на петанк. КП в едномесечен срок от придобиване качеството на юридическо лице подават документи в Българската федерация по петанк за вписване в Националния регистър на спортните организации. Вписването на КП в Националния регистър е официално признаване и разрешение за осъществяване на спортна дейност в областта на петанк с произтичащите от това права, задължения и отговорности. 2. Небходими документи за членство в БФП: а/ Заявление до УС на БФП с Декларация, че приемат Устава на БФП б/ Съдебно решение за регистрация като ЮЛНЦ в/ Булстат г/ Удостоверение от Министерство на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ /ако е в осъществяване на общественополезна дейност/ 3.Всеки клуб може да участва и да бъде класиран във всички състезания на...
Международен турнир по петанк от 19 до 22 Септември 2014 год.

Международен турнир по петанк от 19 до 22 Септември 2014 год.

Уважаеми Колеги, Най-учтиво Ви каним на традиционния турнир по петанк за купата на клуб „ Макаров и приятели „ в Албена. Турнират ще се проведе в зоната на SANDY BEACH HOTEL Информация за настаняване : SANDY BEACH HOTEL FOR RESERVATIONS AND INFORMATION : Denis Tahirov Manager Sport Albena JSCo Tel. +359 579 62181 Mobile: +359 885 853 190 Fax: +359 579 62575 e-mail:d.tahirov@albena.bg sport@albena.bg www.albena.bg Колкото по-рано се направят заявките, толкова по-ниски ще бъдат и цените на нощувките. ПРОГРАМА НА ТУРНИРА 20.09.2014 – дублети 13:30 ч – регистрация на отборите 14:00-18:30 ч – предварителни кръгове 18:30-20:00 ч – полуфинали и финал Парични награди; 21.09.2014 – триплети 09:00-09:30 ч. – регистрация на отборите 09:30-13:00 ч. – предварителни кръгове 13:00-14:00 ч. – обяд 14:00-18:00 ч. – предварителни кръгове 18:00-20:00 ч. – полуфинали и финал Награди – купи и медали; 22.09.2014 – индивидуален турнир 09:00-09:15 ч. – регистрация на участниците 09:15-16:00 ч. – предварителни кръгове и финал Парични награди; Такса за участие на 10 лева или 5 евро на човек за всяка дисциплина. За повече информация : Емил Макаров – 0888 908860 Атанас Макаров – 0898 512425 Любомир Кутев – 0898508279   INVITATION International petanque tournament from the 19th until the 22nd of September 2014 Dear Colleagues, We kindly invite you to the traditional tournament for the Cup of Petanque Club "Makarov and friends" in Albena. The tournament will be held in the area of the SANDY BEACH HOTEL. Information about accommodation: SANDY BEACH HOTEL FOR RESERVATIONS AND INFORMATION : Denis Tahirov Manager Sport Albena JSCo Tel. +359 579 62181 Mobile: +359 885 853 190 Fax: +359 579 62575 e-mail: d.tahirov@albena.bg sport@albena.bg...
Официални правила на играта на петанк

Официални правила на играта на петанк

Общи правила Член 1 – Състав на отбора Петанк е вид спорт , в коѝто: трима играчи играят  срещу трима (триплет). Допускат се следните варианти: – двама играчи играят срещу двама (дублет), – един играч играе срещу един (сингъл) При  триплет всеки играч използва две топки. При  дублет и сингъл – три топки. Други варианти са недопустими. Член 2а – Характеристики на одобрените топки Петанк се играе с топки одобрени от FIPJP ,които имат следните характеристики: (1) топката трябва да бъде изработена от метал. (2) Диаметърът на топката трябва да бъде не по-малко от 7.05 cm и не повече от 8,00 cm (3) топките трябва да тежат най-малко 650 грама и не повече от 800 грама. Търговската марка на производителя и теглото трябва да са гравирани на топките и да са четливи по всяко време. В съзтезанията  за деца (до 11 години) е разрешено да се използват топки с тегло 600 грама и диаметър от 65 мм, при условие че те са произведени от лицензирани производители. (4) топките не трябва да се пълнят с какъвто и да е страничен материал /например с  пясък или олово/. Забранява се нагряването по какъвто и да е начин  както и променянето или модефицирането им след производството им от одобрен от FIPJP  производител.Особено строго се  забранява  закаляването на  топките  с цел  промяна на твърдостта . На топките може да се гравира името или инициалите на играча , както и различни емблеми, инициали и др.  по време на тяхното производство. Член 2б – Санкции за нестандартни топки Всеки играч, който е нарушил член 2а алинея (4)  незабавно се дисквалифицира заедно с целия отбор. Ако топката...
Играта Петанк

Играта Петанк

Принцип Петанк е игра на умение и стратегия. Играят 2 отбора. Отборът, който пръв достигне 13 точки, печели. Отбор Двата отбора са съставени по един от следните начини: ·        Трима играча, всеки с по две топки ·        Двама играча, всеки с по три топки ·        Един играч с три топки Екипировка/Съоръжения ·        стоманени топки, с тегло 650 гр. – 800 гр., с диаметър 7см. – 8 см. ·        малка дървена топка с диаметър 22 мм. – 35мм. Развитие на една партия Отбора, който започва играта, се избира чрез жребий. Един от играчите на този екип начертава на земята кръг с диаметър максимум 50 см. и хвърля дървеното топче на разстояние 6 м. – 10 м. от кръга. Играчи от двата casino pa natet отбора мятат стоманени топки, като целта е приближаването на тези топки възможно най-близко до дървеното топче. Мятането се извиршва с двата крака на играча в начертания кръг. Отборът, чиято топка е по-близо до дървеното топче, чака. Другият отбор играе, докато успее да приближи своя топка по-близо до дървеното топче. Играта продължава по начина описан по-горе, докато отборите изиграят всичките си стоманени топки. Ако топките на единия отбор свършат, другият отбор играе, докато неговите топки свършат също. Точките се преброяват, след което отбора, който е победил, начертава крък на земята около дървеното топче, мята го и играта продължава… За да доближи топката си най-близо до дървеното топче, отборът може или да мята, или да изстрелва. Изстрелването се изразява в замерване на вражеската топка с цел нейното отдалечаване от дървеното топче. Преброяване на точките След като всичките метални топки са изиграни, отборът чиято топка е най-близо, отбелязва толкова точки,...

ЧЛЕНОВЕ

КАРТОТЕКА НА ИГРАЧИТЕ ОТ КЛУБ ПО ПЕТАНК “ МАКАРОВ И ПРИЯТЕЛИ „ 1. Атанас Николаев Макаров 2. Емил Николаев Макаров 3. Любомир Иванов Кутев 4. Станислав Георгиев Янев 5. Николай Маринов Димоларев 6. Румена Руменова Търева 7. Христо Георгиев Хаджикостов 8. Стела Атанасова Манева 9. Даниел Сент-Пол 10. Маргарита Василева Яначкова 11. Мария Викторова Бичева 12. Михаил Велков Тодоров 13. Лилия Георгиева Тодорова 14. Маргарита Миланова 15. Едуард Юлиус Херман 16. Вилхелм Едуард Балтаджиян 17. Ирина Стефанова Лазарова 18. Георги Михайлов Ковачев 19. Миглена Койченкова Херман 20. Тициана Карлино 21. Ана Атанасова Макарова 22. Николай Емилов Макаров 23. Асен Валентинов Петров 24. Стамат Стоянов Узунов 25. Светослав...